Strategische doelen BW De Bolster 2022

- We willen het buurtproject dat vorig jaar omwille van Corona niet kon doorgaan opnieuw een kans geven.

- Ook willen we ervoor zorgen dat er nog meer éénduidigheid is in ons electronisch bewonersdossier.

- Psychoeducatie (medicatie, gezonde voeding, bewegen, slaap, ..) is een belangrijke pijler binnen de gezondheidszorg en we wensen daar op in te zetten.

- We hechten belang aan de veiligheid en stellen de noodplannen verder op punt.

- We brengen de infrastructuur van de woningen in kaart.