crossorigin="anonymous"> crossorigin="anonymous">

clienten

Het centrum richt zich tot mensen met een psychosociale kwetsbaarheid.  Een deelname in het activiteitencentrum kan een middel zijn om eventuele volgende opnames te vermijden, vooral door individuele opvolging, ondersteuning en begeleiding tijdens activiteiten.

Wie kan er bij ons terecht? 

  • Je bent meerderjarig;
  • Je hebt een psychosociale kwetsbaarheid;
  • De uitkering speelt geen belang (FOD, VDAB, Pensioen, Ziekte, ...);
  • Voor je start kom je even op gesprek om te luisteren wat je verwachtingen zijn;
  • Beheerst de Nederlandse taal.


Elke aanmelding gebeurt op dezelfde manier. Heb je interesse om jezelf aan te melden bij ons, dan doorlopen we een aantal stappen:

Rondleiding
Een medewerker legt de werking van ons centrum uit en legt de kandidaat-medewerker het activiteitenschema voor. Bij de rondleiding die gegeven wordt, krijgt hij/zij reeds een goed zicht op het centrum en de basisactiviteiten.

Indien de kandidaat-medewerker dit wenst, kan een startgesprek gepland worden. Indien er een plaats vrij is kan hij/zij starten. Zo niet wordt hij/zij genoteerd op onze wachtlijst. 

Start gesprek
In dit gesprek wordt er in de eerste plaats geluisterd naar het verhaal van de kandidaat-medewerker. De begeleiding legt kort de werking van het trACee nog eens uit en spreekt de momenten af wanneer de kandidaat-medewerker wenst aanwezig te zijn.

Na de goedkeuring van de medisch adviseur of VDAB (bij ziekte-, invaliditeit- of werkloosheidsuitkering) en na de voorstelling op de teamvergadering kan de persoon starten.Na het gesprek wordt er een startdatum afgesproken. Soms is er een wachtlijst voor bepaalde dagdelen.

Start en begeleiding
Eens gestart in het centrum wordt er een individueel begeleid(st)er toegekend aan de medewerker. Dit is meestal dezelfde begeleid(st)er die het startgesprek voerde. Hij/zij is de contactpersoon voor de medewerker en legt een begeleidingsproces af met de medewerker (bv. is het luisterend oor voor de medewerker, geeft advies, gaat op zoek naar vrijwilligerswerk met de medewerker, legt de nodige contacten, …). 

Wanneer de medewerker start vragen we om alle activiteiten te doorlopen gedurende de eerste maand. De eerste maand wordt als een soort proefperiode gezien voor de medewerker waarbij hij/zij van alle activiteiten kan proeven. Na een maand is er een overleg tussen medewerker en begeleid(st)er. In dit overleg wordt stil gestaan bij zijn/haar ervaringen in ons centrum (bv welke activiteiten liggen hem/haar?).

Heb je nog vragen?

e-mail 056/374929
Interesse icoon

maak kennis

Wil je meer weten over ons activiteitencentrum? Dan kan je telefonisch (056/37.49.29) of via mail (info@tracee.be) met ons contact opnemen voor een afspraak voor een vrijblijvende rondleiding. We hopen op deze manier op al jouw vragen te antwoorden. Nadien beslis je zelf of je al dan niet wenst te komen en op welke momenten.

kennismaking

bij ons komen werken

Interesse voor de zorgsector? Solliciteer bij TrACee. Wij zijn steeds op zoek naar gemotiveerde medewerkers (m/v). Wie weet wordt u wel onze nieuwe collega!

lees meer

veelgestelde vragen

Heeft u nog vragen? Misschien vindt u het antwoord bij de meest gestelde vragen. Zo niet, neem dan gerust contact met ons op.

lees meer