crossorigin="anonymous"> crossorigin="anonymous">

kwaliteit

Sinds jaren wordt er binnen onze voorziening gewerkt aan het ontwikkelen van een kwaliteitsbeleid. De kwaliteit van onze zorgverlening wordt via verschillende kanalen continu gemeten en bijgestuurd. Onze processen worden duidelijk omschreven in stroomdiagrammen en via het lokaal intranet toegankelijk gemaakt voor alle medewerkers. Alle processen worden jaarlijks geëvalueerd en bijgestuurd waar nodig.

In ons strategisch zorgplan worden duidelijke strategische doelstellingen bepaald. Samen met het team wordt er elk jaar een beleids-en kwaliteitsplan opgemaakt. Via projectopvolging wordt de realisatie van het beleids-en kwaliteitsplan opgevolgd. Belangrijke strategische sleutelprocessen worden via een balanced scorecard, bestaande uit een aantal indicatoren (metingen), opgevolgd. Resultaten van indicatoren worden op systematische wijze met de betrokken medewerkers besproken.

Binnen de werkgroepstructuur worden alle facetten van zorg continu geëvalueerd en bijgestuurd. Het elektronisch zorgdossier laat ons toe om op een doeltreffende manier een geïntegreerd totaalzorg te realiseren. Jaarlijks wordt de tevredenheid van de cliënten via een uitgebreid tevredenheidsonderzoek bevraagd. De resultaten worden grondig besproken met de cliënten en de medewerkers. Waar nodig wordt via een concreet actieplan bijgestuurd. Daarnaast wordt ook de tevredenheid van medewerkers om de vier jaar via een anoniem tevredenheidsonderzoek bevraagd. De resultaten van de enquête maken het mogelijk om een aantal verbeterpunten te realiseren.

Strategische doelen

 

Elk jaar werken we als organisatie toe naar een aantal specifieke doelen met ons team en de cliënten die naar ons activiteitencentrum komen. Onze doelen die terugkomen in het plan van 2022 zijn:

  • Hef- en tilbeleid
  •  
  •  

Meerjarenbeleidsplan

(klik op de afbeeldingen om de afbeelding groter te bekijken)