Strategische doelen BW De Bolster 2023

Sinds begin 2022 begeleiden wij zorggebruikers op hun eigen adres. Via bevraging en informeren van doorverwijzers willen we dit zorgaanbod duidelijk uitleggen en onderscheiden van een andere vorm van herstelondersteuning voor zorggebruikers met een psychische kwetsbaarheid, namelijk het “mobiele team voor langdurige zorg”.

We plannen tijdens de 10 daagse van de geestelijke gezondheidszorg een infonamiddag. Tijdens deze willen we aan doorverwijzers, cliënten en hun omgeving duidelijke info verstrekken welke herstelondersteuning men van Beschut Wonen De Bolster kan verwachten.